مقاومت های تابع ولتاژ – مقاومت VDR

مقدار اهم مقاومت تابع ولتاژ (Voltage Dependent Resistor ) با ولتاژ رابطه معکوس دارد.

مقاومت های تابع ولتاژ :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها (مقاومت های تابع ولتاژ) با ولتاژ رابطه معکوس دارد . یعنی با افزایش ولتاژ ، مقدار اهم آن ها کاهش می یابد . به این نوع از مقاومت ها واریستور ( Varistor ) و همچنین VDR نیز می گویند . VDR از حروف اول کلمات عبارت Voltage Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع ولتاژ گرفته شده است . نکته قابل توجه در مورد واریستورها این است که واریستورها به پلاریته ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیتی برای این نوع مقاومت ها محسوب می شود زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند . در شکل (۱) تصویری از یک نمونه VDR و در شکل (۲) علامت اختصاری آن نمایش داده شده است .

شکل- مقاومت های تابع ولتاژ
شکل۱
علامت مقاومت های تابع ولتاژ
شکل۲

منبع

Share
تماس مستقیم