رئوستا – مقاومت متغیر

پتانسیومتر و رئوستا هر دو مقاومت متغییر هستند ، با این تفاوت که پتانسیومتر برای کنترل ولتاژ بخشی از مدار بکار می رود اما از رئوستا برای کنترل شدت جریان مدار استفاده می گردد.

رئوستا

رئوستا همان پتانسیومتر است با یک تفاوت کوچک و آن این است که  یکی از ترمینال های ثابت مورد استفاده قرار نگرفته و آزاد می ماند . به عبارتی رئوستا از یک المان مقاومتی ، یک کنتاکت متحرک و یک کنتاکت ثابت تشکیل شده است . رئوستا در مدارات به منظور تغییر جریان به کار می رود . در شکل (۱) نحوه قرار گرفتن رئوستا در مدار نمایش داده شده است .

شکل-  نحوه قرار گرفتن رئوستا در مدار

رئوستا برای کنترل شدت جریان مدار استفاده می گردد و  معمولا دارای دو جای فیش مشکی b , a ( متصل به دو سر ثابت ) و یک جای فیش قرمز c ( متصل به سر لغزنده ) است . با توجه به نوع کاربرد آن در مدار می توان از این جای فیش ها در حالات مختلف استفاده کرد.

اگر با اتصال یکی ازجای فیش های سیاه ( مثلا a ) و یک جای فیش قرمز ( مثلا c ) دستگاه را به طور متوالی در مدار قرار دهیم ، در این صورت با حرکت لغزنده ، در یک سمت مقاومت مدار کاهش و با حرکت در سمت مخالف ، مقاومت مدار افزایش می یابد و در نتیجه ی آن جریان را می توان در مدار کم و زیاد کرد.

مقاومت های وابسته ( تابع ) به مقاومت هایی گفته می شود که مقدار آنها به عوامل مختلفی مانند حرارت ، نور ، ولتاژ و … بستگی دارد . این مقاومت ها عبارتند از :
۱- مقاومت های تابع حرارت
۲- مقاومت های تابع نور
۳- مقاومت های تابع ولتاژ
۴- مقاومت های تابع میدان مغناطیسی


Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس مستقیم