اقدامات اولیه آبخوردگی تلویزیون

وقتی صفحه تلویزیون شما دچار آبخوردگی گردید باید با حفظ خونسردی خود راه کارهای اولیه زیر را انجام دهید.

اقدامات اولیه در هنگام آبخوردگی صفحه تلویزیون:اقدامات اولیه آبخوردگی تلویزیون

اقدامات اولیه آبخوردگی تلویزیون

اقدامات اولیه آبخوردگی تلویزیون

۱- ابتدا خونسردی خود را حفظ نمایید و سریعاً دوشاخه برق تلویزیون را از پریز بکشید
با قطع کردن برق تلویزیون ، احتمال خرابی و اتصال کردن مدارهای داخلی تلویزیون کمتر خواهد شد.
۲-با یک دستمال خشک آب روی دستگاه خود را پاک کنید تا آب کمتری وارد تلویزیون شود و از خسارت احتمالی کاسته شود.
توجه داشته باشید که هیچ زمانی درب پشت تلویزیون را باز نکنید حتی اگر داخل آن آب باشد زیرا بسیار خطرناک می باشد و احتمال آسیب زدن به شما وجود دارد حتی اگر به برق وصل نباشد.
۳-می توانید تلویزیون را سر وته کنید تا آبی که داخل آن می باشد به بیرون بریزد تا اتصالات فلت پنل و برد آدرس پنل کمتر آسیب ببینند
تلویزیون را در محلی گرم قرار دهید تا آب داخل آن با سرعت بیشتری تبخیر شود
وحداقل تا بیست و چهار ساعت تلویزیون خود را به هیچ وجه روشن ننمایید.
بعد از اطمینان از اینکه آب بطور کامل تبخیر شده و دستگاه خشک شده است آنرا روشن کنید اگر در اثر آب خوردگی صفحه تلویزیون ، مشکلی در صفحه مشاهده کردید بطور مثال:

(خطوط رنگی عمودی بر روی صفحه تلویزیون دیدید و یا بطورکلی تصویر ندارید) حتما ً با تعمیرگاه مجاز تلویزیون خود تماس بگیرید تا برایتان رفع عیب کنند.

source

Share
تماس مستقیم